• BIST 9025.5
 • Altın 2110.737
 • Dolar 31.5212
 • Euro 34.2158
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 8 °C

YILLAR İTİBARİ İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

YILLAR İTİBARİ İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
YILLAR İTİBARİ İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

 ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "Asgarî geçim indirimi

             MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

            1/1/2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2015 yılı için aylık 1.201,50 TL yıllık 14.418,00 TL. olarak dikkate alınmıştır)

 

 

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ 
DURUMU
(1)

 

ORAN
(%)
(2)

MATRAH
(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)
(3)

İNDİRİM TUTARI
[(3) X %15]
(4)

AYLIK TUTAR
[(4)/12]
(5)

BEKAR

50.00

7.209,00

1.081,35

90,11

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

60.00

8.650,80

1.297,62

108,14

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

67.50

9.732,15

1.459,82

121,65

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

75.00

10.813,50

1.622,02

135,17

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

80.00

11.534,40

1.730,16

144,18

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU*

85.00

12.255,30

1.838,29

153,19

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

50.00

7.209,00

1.081,35

90.11

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

57.50

8.290,35

1.243,55

103,63

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

65.00

9.371,70

1.405,75

117,15

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

70.00

10.092,60

1.513,89

126,16

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

75.00

10.813,50

1.622,02

135,17

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU

80.00

11.534,40

1.730,16

144,18

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           6 ÇOCUKLU*

85.00

12.255,30

1.838,29

153,19

 * Asgari ücretin 2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 153,19 TL. olduğundan

Asgari Geçim İndirimi 2015  yılında 153,19 TL.nı aşamayacaktır.

2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekar veya evli-eşi çalışan                    80,33
Evli-eşi çalışmayan                            96,39
Evli-eşi çalışan-bir çocuklu                   92,37

Evli-eşi çalışmayan-bir çocuklu                

108,44
Evli-eşi çalışan-iki çocuklu                  104,42
Evli-eşi çalışmayan-iki çocuklu                120,49
Evli-eşi çalışan-üç çocuklu                    112,46
Evli-eşi çalışmayan-üç çocuklu                128,52
Evli-eşi çalışan-dört çocuklu                 120,49
Evli-eşi çalışmayan-dört çocuklu              136,55

2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr73,4
Evli eşi çalışan73,4
Evli eşi çalışan 1 çocuk84,4
Evli eşi çalışan 2 çocuk95,41
Evli eşi çalışan 3 çocuk102,75
Evli eşi çalışan 4 çocuk110,09
Evli eşi çalışmayan 88,07
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk99,08
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk110,09
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk117,43
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk124,77

2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr66,49
Evli eşi çalışan66,49
Evli eşi çalışan 1 çocuk76,46
Evli eşi çalışan 2 çocuk86,43
Evli eşi çalışan 3 çocuk93,08
Evli eşi çalışan 4 çocuk99,73
Evli eşi çalışmayan 79,79
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk89,76
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk99,73
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk106,38
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk113,03

* Hesaplamada 2012 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2012 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 886,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

  

2011 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr59,74
Evli eşi çalışan59,74
Evli eşi çalışan 1 çocuk68,7
Evli eşi çalışan 2 çocuk77,66
Evli eşi çalışan 3 çocuk83,63
Evli eşi çalışan 4 çocuk89,61
Evli eşi çalışmayan 71,69
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk80,65
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk89,61
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk95,58
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk101,55

* Hesaplamada 2011 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2011 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 796,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

  

2010 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr54,68
Evli eşi çalışan54,68
Evli eşi çalışan 1 çocuk62,88
Evli eşi çalışan 2 çocuk71,08
Evli eşi çalışan 3 çocuk76,55
Evli eşi çalışan 4 çocuk82,01
Evli eşi çalışmayan 65,61
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk73,81
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk82,01
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk87,48
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk92,95
* Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)
  
* Hesaplamada 2009 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2009 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 666.-TL olarak belirlenmiştir.)
Bu haber toplam 9064 defa okunmuştur
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • 5510 SGK İDARİ PARA CEZALARI26 Şubat 2016 Cuma 10:59
 • İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM26 Şubat 2016 Cuma 00:04
 • İSMMMO 2016 PRATİK BİLGİLER GÜNCELLENMİŞTİR.07 Ocak 2016 Perşembe 23:20
 • İSTANBUL TİCARET ODASI 2016 YILI HARÇLARI01 Ocak 2016 Cuma 23:20
 • Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:36
 • Ölüm Geliri Nedir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:30
 • Ölüm Toptan Ödemesi ve İhya29 Ekim 2015 Perşembe 01:23
 • Evlenme Ödeneği Nedir? Şartları Nelerdir?29 Ekim 2015 Perşembe 01:09
 • Cenaze Ödeneği 201515 Ekim 2015 Perşembe 00:42
 • GİB DİLEKÇEMATİK16 Mart 2015 Pazartesi 23:42
 • ÜYE İŞLEMLERİ
  12345
  Tüm Hakları Saklıdır © 2008 Muhasebe Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Haber Scripti: CM Bilişim